Povlskro Herberg

Priser og booking for overnatning

Pris per. person 200 kr.

Morgenmad efter aftale

Booking:

Povls Kro Herberg
V/ Glaser

Gammel oksevej 14
6200 Aabenraa

Mobiltelefon: +45 41246783

mail: ullaglaser@live.dk